top of page

שימוש בטכנולוגיה ליצירת קשר מרחוק

חברתיות שמגיעה אליך הביתה

פרקטיקה זו מציעה הזדמנות להתחבר לפעילויות חברתיות בלי צורך לצאת מהבית, וזאת באמצעות פלטפורמה דיגיטלית ידידותית וקלה לתפעול. הפלטפורמה מאפשרת תקשורת חזותית ושמיעתית (וידיאו + אודיו) בין הזקן היושב בבית לעולם-החוץ החברתי. אם מקפידים על תנאים הולמים, פרקטיקה זו מאפשרת השתתפות פעילה במעגל חברתי, יצירת קשרים וחיזוק תחושת שייכות. היא מתאימה במיוחד למרותקי בית. 

שיטת ההפעלה: זקנים המאותרים כבודדים מוזמנים להצטרף לתכנית, לרכוש במחיר מסובסד (או לקבל חינם) מכשוּר דיגיטלי ייעודי שמתְמַמשק עם הטלוויזיה הביתית. באמצעות המסך ובאמצעות מצלמה המותקנת מעל הטלוויזיה מתחבר הזקן לפעילות חברתית, למשל הוא יכול להצטרף לקבוצת אנשים שנמצאים בבית (כל אחד בביתו שלו) ושמשוחחים ביניהם באופן וירטואלי, תוך שהם נעזרים במנחה שמלמד נושא או שמסייע לזרימת השיחה. 

תיאוריית השינוי: פרקטיקה זו מבוססת על רתימה של טכנולוגיות חדישות לטובת הנגשה של קשר חברתי, בייחוד עבור אנשים המתקשים לצאת מהבית. תקשורת אלקטרונית יש לה אמנם חסרונות לעומת תקשורת פנים-אל-פנים, כגון ניואנסים שנקלטים במבט עיניים ישיר ועלולים להיות מוחמצים בתקשורת דרך מצלמה. ולמרות זאת, עבור אנשים המוגבלים ביציאה מהבית מסיבות שונות, תקשורת מהסוג המוצע כאן עשויה להיות קרש הצלה וצינור חמצן בהקשר החברתי. היא מאפשרת להם לקחת חלק באינטראקציה משמעותית. פרקטיקות קודמות שנסקרו כאן (קבוצתיות ופרטניות) יכולות לעבור התאמה והנגשה לפורמט הדיגיטלי, בתנאי שמקפידים לשמור על יצירת תנאים הולמים לקשר.

Communities

יישובים שבהם נוסתה פרקטיקה זו

שיקולים שכדאי להביא בחשבון

ברמת ה-setting של הפעילות חשוב ביותר ליצור תנאים המאפשרים לקחת חלק פעיל בהתרחשות ולהימצא באינטראקציה משמעותית עם משתתפים אחרים. אם הזקן צופה מהבית בפעילות חברתית שמתקיימת אי-שם במרכז-יום או במועדון (כפי שהיה באחת התכניות שהופעלו במסגרת הפיילוט), גדולים הסיכויים שהוא ייוותר פסיבי רוב הזמן. קשה להניח שתיווצר אינטראקציה משמעותית בינו לבין האנשים שמתכנסים (פיזית) תחת אותה קורת גג. תשומת לבו של המנחה שעובד עם הקבוצה במרכז-יום, למשל, מופנית בראש ובראשונה אל הנוכחים ברמה הפיזית, ורק בקושי הוא מתפנה להתייחס למשתתפים הווירטואליים. לעומת זאת, אם מעייניו של המנחה נתונים באופן בלעדי לאנשים היושבים בבית, מתקבל על הדעת שהוא יוכל להתניע שיח משמעותי בתוך המעגל הווירטואלי, לעודד אינטראקציות ולחזק את תחושת הלכידות החברתית בקבוצה. 

bottom of page