top of page

פתח דבר: ימי קורונה

נגיף הקורונה איחד את האנושות כולה סביב הצורך להתמודד עם סכנה בריאותית. בה-בעת הוא פָרם משהו עמוק במרקם היחסים החברתיים. התרוקנוּת הרחובות, הכיכרות, מרכזי הקניות, בתי הקפה ובתי הקולנוע למשך תקופה ארוכה; הנסיגה מהמרחב הציבורי אל תוך הבית הפרטי; הנורמה הכפויה של ריחוק חברתי; הדרישה להימנע מלחיצת-יד ומטפיחה על השכם – כל אלה חידדו את טעמה של בדידות בפיהם של רבים. אך יותר משאר קבוצות הגיל,  יותר מאי-פעם, זקנים ניצבים היום בפני סכנה מתגברת של בידוד ובדידות. 

מיזם הבדידות הוקם על-ידי קרן מפעלים מיוחדים במוסד לביטוח לאומי, ג'וינט-אשל ומשרד הרווחה. במסגרת הפיילוט (2018-2017) הופעלו ברחבי הארץ מגוון מענים להפגת בדידות בקרב זקנים. הידע שהומשג בעקבות ההתנסות בשטח, מוגש באתר זה לשימושם של אנשי המקצוע. 'אזור קורונה' באתר נועד להנגיש את תמצית הידע השימושי בקיצור נמרץ ובהתאמה לימי קורונה.

Bird

בדידות היא כמיהה לקשר, השתוקקות לקירבה, כשאדם מזהה פער בין הקשרים החברתיים שהיה רוצה שיהיו לו, ובין הקשרים החברתיים שיש לו בפועַל.

 

האיכות הכאובה של הבדידות נוגסת עמוק ברווחה הנפשית של הסובלים ממנה, וצובעת את היומיום בצבעי מצוקה.

קראו עוד

icon2.png

עוד לפני פרוץ הקורונה עלתה לכותרות מגפה אחרת שנגרמת דווקא בעקבות צמצום המגע החברתי, והיא 'מגפת הבדידות'.

 

מצבי חיים השכיחים בגיל זיקנה מגבירים סיכון לבדידות, ובימי קורונה זקנים חשופים עוד יותר לבידוד ובדידות. 

קראו עוד

icon3.png

בדידות מגבירה את הסיכון למחלות לב, לשבץ מוחי, לדמנציה ולתמותה בטרם עת. חוקרים גילו שבדידות משבשת את תפקוד מערכת החיסון, היא מעוררת תגובה דלקתית שהימשכותה לאורך זמן פוגעת פגיעה חמורה בבריאות.

קראו עוד

icon4.png

אנשים נוטים לא לדווח על בדידות, לרוב בגלל בושה שהיא מעוררת. שאלות עקיפות יכולות לתת אינדיקציה לקיומה של בדידות. אנו מציעים שאלון-סקר קצר לזיהוי בדידות עם תוספת שאלות שהותאמו לימי קורונה.

קראו עוד

icon5.png

אורח-חיים פעיל וגדוש בעיסוקים משמעותיים, תורם בלי ספק לאיכות חיים בזיקנה, אך עשייה משמעותית לכשעצמה אינה מספקת את הצורך בקרבה בין-אישית ובשייכות. שהִייה בחברת אחרים גם היא לא מספיקה. על-מנת לסייע בהפגת בדידות צריך לסַפק לאדם תנאים שיהפכו את החוויה של קשר לנגישה יותר עבורו. 

קראו עוד

icon6.png

פרק זה מציג מודל התערבות לעידוד קירבה וקשר. המודל בנוי סביב שלושה צירים: מסגרת (Setting) שמטרתה לאפשר מפגש; עשייה משותפת (Doing) שמטרתה להתניע אינטראקציה; ונוכחות (Being) שפירושה להתכוון בתשומת-לב מלאה כלפי האדם האחר ולהיות עמו במלוא הנוכחות, כאן-ועכשיו.

קראו עוד

icon7.png

כאן תוכלו למצוא מאמרים, ספרים, סרטונים, הרצאות לצפייה ומקורות נוספים על בדידות.

קראו עוד

bottom of page