top of page
שאלון סקר קצר לזיהוי בדידות 

הרבה אנשים בגיל המבוגר חווים בדידות, בגלל כל מיני סיבות

(למשל: פרישה מהעבודה).  

לתחושת הבדידות יכולה להיות השפעה על הבריאות של האדם. 

ברשותך, אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות בעניין הזה:

בדרך-כלל כשאתה רוצה להיות בחֶברת אנשים, האם אתה מרגיש שאתה יכול למצוא חֶברה?

seker-icon-1.jpg

האם יש מספיק אנשים שאתה מרגיש קרוב אליהם?

seker-icon-2.jpg

האם יש אנשים שאתה מרגיש נוח לבקש מהם עזרה בכל זמן שאתה צריך?

seker-icon-3.jpg

האם אתה מרוצה מהקשרים שיש לך עם אנשים אחרים?

seker-icon-4.jpg

האם אתה מרגיש בודד לעיתים קרובות?

seker-icon-5.jpg

הרחבה של דוגמאות – מיועד לסייע לאיש-המקצוע שמוביל את השיחה
ושואל את השאלות:

האם את/ה מרוצה מהקשרים שיש לך אנשים אחרים?

(לדוגמה: האם אתה נפגש עם חברים בתדירות שמספיקה לך?
משוחח בטלפון עם בני משפחה?

האם יש לך קשרים טובים וקרובים עם אנשים אחרים?)

האם אתה מרגיש בודד לעיתים קרובות? 

(לפעמים? לעיתים קרובות? רוב הזמן? לעיתים רחוקות?)

bottom of page