top of page

החבורה נפגשת

הֲוַוי קבוצתי עם תוכן מתחלף

פרקטיקה זו מציעה למשתתפים הזדמנות להיות חלק מחבוּרה שנפגשת בתדירות קבועה לאורך זמן. המפגש החברתי הוא לב העניין, ולעומת זאת התוכן שבו עוסקים מִשְני בחשיבותו ועשוי להשתנות. האג'נדה של הקבוצה: לכאן באים אנשים שרוצים לבַלות זמן בצוותא: אם זה במשחק, בשיחה, או בכל עיסוק אחר שמסב להם הנאה.

שיטת ההפעלה: זקנים שאותרו כבודדים מוזמנים להצטרף לקבוצה הנפגשת באופן קבוע. מקום הפגישות יכול להיות בניין-ציבור או אחד מבתי החברים. תוכן הפגישות משתנה בהתאם לרצון החברים. התוכן יכול לבוא מבחוץ (מרצה אורח, מתנדבים) וגם מבִּפנים (ידע וכישורים של חברי הקבוצה). 

תיאוריית השינוי: פרקטיקה זו מבוססת על הדינמיקה הנוצרת בתוך קבוצת אנשים שבוחרים לבלות זמן ביחד, לחזור ולהיפגש בתדירות קבועה. עם הזמן מתגבשת זהוּת של 'אנחנו' – חֲבורה מלוכדת שההשתייכות אליה נחווית כפריבילגיה.

Communities

יישובים שבהם נוסתה הפרקטיקה

שיקולים

שיקולים שכדאי להביא בחשבון

  1. יש צורך בדמות מובילה ש'תחזיק' את הקבוצה לאורך זמן. אפשר שזו תהיה רכזת מטעם גוף מפעיל; או מתנדב/ים; או חברי קבוצה שלוקחים על עצמם תפקיד הובלה. 
     

  2. אם אין היכרות קודמת בין המשתתפים, צפוי שתידרש השקעה יתירה בשלב הגיוס וההקמה של הקבוצה, הואיל וההזמנה להצטרף לא בנויה על אטרקציה של תחום-עניין או תוכן ספציפי. 
     

  3. פרקטיקה זו יכולה להתאים לקבוצות שהתחילו את דרכן במתכונת מובְנית עם מנחה מקצועי או עם תוכן מוגדר (כגון פרקטיקות 4,3,2 להלן), אם בסיום סדרת המפגשים שתוקצבו מראש מעוניינים החברים להמשיך להיפגש על בסיס קבוע כקבוצה בניהול עצמי (קב"ע או בכינוי אחר: קל"ע = קבוצה לעזרה עצמית הדדית). 

     

bottom of page