top of page

פנאי משמעותי בקבוצה

חיבור שמתחיל בתחום-עניין משותף

פרקטיקה זו מציעה למשתתפים הזדמנות לעסוק בתחום-עניין הקרוב לליבם ואגב כך לצאת מהבית ולפגוש אנשים. את הלמידה מוביל מומחה-תוכן: מרצה, מדריך, מנטור או מנחה. האג'נדה של הקבוצה: לכאן באים אנשים שיש להם עניין בנושא ספציפי, אם זה תחום-דעת שרוצים ללמוד או מיומנות שרוצים לתַרגל.

שיטת ההפעלה: זקנים שאותרו כבודדים מוזמנים להצטרף לחוג / קורס / קבוצת-עניין עם מוקד-תוכן מובהק, כמו למשל תנ"ך, מחשבים או ריקוד.  

תיאוריית השינוי: פרקטיקה זו מבוססת על המכנה המשותף של תחום-עניין ועל הנוכחות הדומיננטית של מומחה-תוכן. קל להזמין אנשים להצטרף על בסיס התעניינות בנושא הקרוב לליבם. עם הזמן נצבר קילומטראז' משותף, נוצרים קשרים ובהדרגה עשויה לצמוח שייכות קבוצתית.

Communities

יישובים שבהם נוסתה פרקטיקה זו

שיקולים שכדאי להביא בחשבון

כדי שייווצרו קשרים בין-אישיים בין המשתתפים וכדי שתיווצר שייכות קבוצתית, חיוני להקדיש זמן ותשומת-לב לעידוד האינטראקציה החברתית, למשל בפתיחת מפגש, בהפסקות (על קפה ועוגה) או תוך כדי המפגש. קשרים חברתיים אמנם עשויים לצמוח ספונטנית, אך הואיל ומטרתנו להפיג בדידות, הנחת-העבודה צריכה להיות שדרושה עזרה בייחוד עבור אלה שאינם מתחברים בקלות. יד מכוונת של מנחה קבוצות מיומן, עשויה לתרום רבות. בהיעדר משאב של מנחה מקצועי, חשוב שמישהו ייקח על עצמו את התפקיד, בין אם זה המרצה, המדריך, הרכז מטעם הגוף המפעיל, או אחד מחברי הקבוצה.

bottom of page