top of page

במסגרת הפיילוט נוסו 7 פרקטיקות שמטרתן להפיג בדידות.
רוב הפרקטיקות היה להן ייצוג ביותר מרשוּת מקומית אחת.
המשמעות היא שאותה פרקטיקה יושמה במספר יישובים או מועצות אזוריות –

לאו דווקא בצורה זהה, אלא בוואריאציות עם דגשים שונים. היכרות עם הפרקטיקות ועם צורות-ההפעלה המגוּונות, נותנת השראה ליישומים עתידיים. 

bottom of page