top of page

במסגרת הפיילוט נוסו 7 פרקטיקות שמטרתן להפיג בדידות. רוב הפרקטיקות היה להן ייצוג ביותר מרשוּת מקומית אחת. המשמעות היא שאותה פרקטיקה יושמה במספר יישובים או מועצות אזוריות – לאו דווקא בצורה זהה, אלא בוואריאציות עם דגשים שונים. היכרות עם הפרקטיקות ועם צורות-ההפעלה המגוּונות, יכולה לתת השראה ליישומים עתידיים.

bottom of page