top of page

על בסיס הניסיון שנצבר בפיילוט, מהלכי פיתוח הידע וממצאי המחקר המלווה - אנו מציעים חמישה עקרונות פעולה, שניתן לראות בהם גם אמות-מידה לאפקטיביות של מענים בהיבט של הפגת בדידות.

Image by Matt Artz

מענה למתקשים ביצירת קשר

מרותקי בית, אנשים בעלי קושי מוטורי או קושי רגשי

Scouting

 איתור והגעה למי שזקוקים לחיבור

גם אלה שאינם ׳מתחת לפנס׳, ושנדרש מאמץ להגיע אליהם

Bird

גיוון ההזדמנויות לקשר

הטריגר שעוזר לחיבור משתנה בין אדם לאדם

Image by Javier Allegue Barros

רתימת כוח הקבוצה

אין כמו תחושת השייכות שקבוצה מסוגלת להעניק

Senior Men Playing Chess

קשר בין אישי

חיבור משמעותי לאדם אחר

bottom of page